New PDF release: Credoau’r Cymry: Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau

By Dr Huw L. Williams

ISBN-10: 1783168803

ISBN-13: 9781783168804

Trwy driniaeth wreiddiol a gafaelgar o rai o ffigyrau adnabyddus Cymru, mae Huw L. Williams yn amlygu nifer o’n credoau fel cenedl, sydd wedi profi’n ddylanwadol yng Nghymru a thu hwnt. Cyflwynir trafodaethau gwleidyddol, moesol a diwinyddol trwy ffurf ymddiddanion dychmygol, gyda sylwebaeth athronyddol ar elfennau canolog year athrawiaethau hynny. Ymysg y sawl sy’n amlwg yn y gyfrol y mae Glyn Dŵr, Robert Owen, woman Llanover a Henry Richard, gyda’u syniadau pwysicaf wedi’u cyflwyno ar ffurf ymgom difyr sy’n cynnig cyflwyniad hygyrch i’r darllenydd. Yn dilyn pob ymgom, daw dadansoddiad o’r syniadau hynny i roi cyfrif trwyadl o ambell gysyniad a gosod cwestiynau gerbron ynglŷn â grym a dilysrwydd y gwahanol gredoau. Pwysleisir yn arbennig y cysylltiadau anwahanadwy gyda thueddiadau deallusol ehangach Ewrop a’r modd y mae syniadaeth yng Nghymru wedi dylanwadu, ac wedi’i ddylanwadu gan, y cyd-destun ehangach. Ymhlyg yn y driniaeth yma o syniadaeth Gymreig ceir ymgais i amlygu sut y mae ystyriaethau athronyddol ynghlwm yn ein bywyd cyfunol, yn ogystal ag awgrym bod yna hanes syniadau neilltuol yn perthyn i Gymru. Dyma roi sylw priodol felly i sylwedd athronyddol y traddodiad deallusol hwnnw, a chynnig dathliad o’n credoau fel cenedl.

Show description

Read or Download Credoau’r Cymry: Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol (Welsh Edition) PDF

Best political philosophy books

Libertarian Papers, Vol. 2, Part 2 (2010) - download pdf or read online

Libertarian Papers, (www. libertarianpapers. org), quantity 2 (2010), half 2: Article Numbers 23-45. released by means of the Ludwig von Mises Institute. Edited by means of Stephan Kinsella.

Archeofuturism: European Visions of the Post-Catastrophic by Guillaume Faye,Michael O'Meara PDF

Archeofuturism, a huge paintings within the culture of the ecu New correct, is eventually now to be had in English. difficult many assumptions held by way of the best, this e-book generated a lot debate whilst it used to be first released in French in 1998. Faye believes that the way forward for the appropriate calls for a transcendence of the department among those that want for a recovery of the traditions of the previous, and those that are calling for brand new social and technological kinds - making a synthesis so as to magnify the strengths and restrain the excesses of either: Archeofuturism.

Download e-book for iPad: Communicative Engagement and Social Liberation: Justice Will by Patricia Arneson

Communicative Engagement and Social Liberation: Justice could be Made acknowledges barriers in modern understandings that separate background and rhetoric. Drawing jointly ontological and epistemic views to permit for a fuller appreciation of verbal exchange in shaping lived-experience, elements of the 2 educational topics are united in acts of communicative engagement.

Download e-book for kindle: The Myth of Ownership: Taxes and Justice by Liam Murphy,Thomas Nagel

In a capitalist economic system, taxes are crucial tool in which the political procedure places into perform a belief of monetary and distributive justice. Taxes arouse powerful passions, fueled not just through conflicts of financial self-interest, yet via conflicting rules of equity. Taking as a tenet the traditional nature of non-public estate, Murphy and Nagel convey how taxes can merely be evaluated as a part of the general approach of estate rights that they assist to create.

Extra info for Credoau’r Cymry: Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol (Welsh Edition)

Example text

Download PDF sample

Credoau’r Cymry: Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol (Welsh Edition) by Dr Huw L. Williams


by Jason
4.5

Rated 4.88 of 5 – based on 9 votes